HẠT NHỰA

PHỤ GIA NGÀNH NHỰA

BỘT MÀU

thông tin liên hệ
Mr Giang
- 0983 085 318

Nguyễn Phú Đạo
- 0904 983 700

HẠT NHỰA

Hạt Nhựa Màu Đen
Hạt Nhựa Màu Đen
Hạt Nhựa Màu Trắng
Hạt Nhựa Màu Trắng
Hạt Nhựa Màu
Hạt Nhựa Màu
Hạt Nhựa Màu
Hạt Nhựa Màu
Hạt Nhựa Màu
Hạt Nhựa Màu
Hạt Nhựa Màu
Hạt Nhựa Màu

PHỤ GIA NGÀNH NHỰA

Hạt Tăng Dai
Hạt Tăng Dai
Hạt Tăng Dai Vistamaxx
Hạt Tăng Dai Vistamaxx
VMX - Packing
VMX - Packing

BỘT MÀU

Bột Màu
Bột Màu
Bột Màu
Bột Màu
Bột Màu
Bột Màu

Băng Keo